תחילת

שנה

אלול

תשרי

טבת

ניסן

מתנות

יום

הולדת

חשון

שבט

אייר

תמוז

שבת

כסלו

אדר

סיון

מתנות בונוס

עלות ערכה שנתית 39 שקל

עלות ערכה שנתית ללא תקיה 35 שקל

עלות ערכת כתרים וסמלים 10 שקל

לקונים ערכה שנתית אפשרות לבחירת 3 מתנות בונוס

לפרטים           להזמנה

בניה: מרגליות הפקות מחלקת בניית אתרים